Svenska Tåg Laboratorierna

Person-, post-, fång- och resgodsvagnar

Traditionellt har man räknat även post-, resgods-, fång- och resturantvagnar till personvagnarna då dessa i regel alltid gick i personförande tåg. Därför har även vi dem under samma titel. Här kan du beskåda personvagnens historia. Från de vackert målade 1890-talsvagnarna med lanternintak, till 1910-talsvagnarna klädda med dyrbart teakträ och limptak, via de klassiska brunmålade 30-talsvagnarna helt byggda stål till de mer moderna, strömlinjeformade vagnarna från 60- och 80-talet och frammåt.

För att dessa vagnar ska fungera måste du ha laddat ned paketen Engineconfigs för vagnar och STL Source vilket innehåller bilioteket STL-koppel. Du kan hitta dessa under övrigt i menyn ovan.

Personvagnar av 80-talsmodell, ommålningar

av: Tufftuff, Bengan, Ekankal, LAn

Uppladdad 2018-01-17

Paket med personvagnar av 80-talsmodell i fem olika målningar. Innehåller texturer med SJs Blue X, SSRT och svarta målningar, samt texturer för privatbolagen Connex och Veolia. Vagnarna är ursprungligen byggda av Tufftuff, uppdaterade och texturerade av Bengan, Ekankal och LAn.

Dependencies:
 • STL Source (v4.33.3)
 • Engineconfigs för vagnar

SJ personvagnar av 60-talsmodell

av: STW, Bengan, Ekankal

Uppladdad 2018-01-12

Paket med 21 varianter på personvagnar av 60-talsmodell. SJ började modernisera sin personvagnspark på 60-talet med en ny standardutformning på vagnar. Dessa var av en helsvetsad, strömlinjeformad typ och hade öppna salonger istället för kupéindelning som varit vanligast tidigare. Flera av 60-talsvagnarna moderniserades under 80-talets andra halva med ny inredning, inbyggda slutsignaler och högtalarsystem. SJ slopade sina 60-talsvagnar under början av 2000-talet, men många rullar fortfarande för olika privata bolag. Vagnarna är ursprungligen byggda av STW, uppdaterade och texturerade av Bengan och Ekankal. Innehåller texturer med både den bruna originalmålningen, den senare blåa målningen.

Dependencies:
 • STL Source (v4.33.3)
 • Engineconfigs för vagnar

SBB personvagnar

av: LAn

Uppladdad 2017-09-24

Paket med 6 stycken personvagnar från Schweiziska statsbanorna. Innehåller personvagnar med första, andra och tredje klass, samt bagage och postvagn, och en restaurangvagn. Modellerna är byggda av LAn.

Dependencies:
 • STL Source
 • STL Laster och STL bagage
 • Engineconfigs för vagnar

SJ personvagnar av 80-talsmodell

av: Tufftuff, Bengan, Ekankal, LAn

Uppladdad 2016-11-12

Paket med 14 stycken personvagnar av 80-talsmodell. På slutet av 70-talet behövde SJ modernisera sin personvagnspark och började beställa första- och andraklassvagnar från Kalmar Verkstad. Vagnarna med littera A7 respektive B7 fick moderna finesser som inbyggda slutsignnaler, högtalarsystem och fjärrmanövrerade dörrar. Under åren har vagnarna byggts om och moderniserats ytterligare och fler litteror har tillkomit. Vagnarna är ursprungligen byggda av Tufftuff, uppdaterade och texturerade av Bengan, Ekankal och LAn.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar

SJ F1 Resgodsvagn av modell 1902/1907

av: Korvtiger, Ekankal

Uppladdad 2016-08-06

En av de vanligaste vagnarna i persontågen under hela första halvan av 1900-talet var resgodsvagnen F1, som levererades i flera varianter mellan 1899 och 1915. Vagnarna var baserade på de täckta godsvagnarna, de tidigaste på den äldre G1-vagnen och de flesta senare (däribland modell 1902/1907) på G3. Resgodsvagnar med littera F1 tillverkade i över 300 exemplar och gick i nästan alla personförande tåg. Många av vagnarna överlevde in på 60-talet. Dokumentationsblad medföljer. Några texturer är gjorda av Ekankal.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ CFp, BCFp, CFt & BCFt smalspåriga personvagnar

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-07

Fyra stycken tvåaxliga vagnar av enklare slag från 1900-talet för smalspår 891mm och 1067mm.
Vagnarna är baserade på den normalspåriga CF4, men är helt fiktiva.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ C4, CF4 & CDF1

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-02

Tre stycken tvåaxliga vagnar av enklare slag från 1900-talet.
Vagnstypen C4 tillverkades mellan 1904 och 1908 som sommarvagnar eller extravagnar. Dessa var förenklade mot hur övriga personvagnar var vid denna tid, för att göra dem billigare. Väggarna var raka istället för insvängda nedtill vilket de var på alla andra vagnstyper och de var klädda med rödmålad furupanel istället för teak. Tack vare de många fönstren fick vagnarna smeknamnen "Glasveranda" eller "Lejonbur". CF4 tillverkades 1906-1916 som blandade resgods och tredjeklassvagnar. Även dessa försågs med furupanel och raka väggar liksom C4, men en stor del av vagnarna försågs med en tambur för att hålla kyla och snö ute. Detta tillsammans med inte mindre än tre vedkaminer gjorde att vagnarna användes flitigt i de norra delarna av Sverige, framförallt på Malmbanan. I regel hade man alltid en CF4:a sist i alla malmtåg som konduktörsutrymme. CDF1 var två vagnar som byggdes om från CF4 på 20-talet med ett minimalt postsorteringsutrymme.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ Co6 & Co13 lokaltågsvagnar

av: LAn

Uppladdad 2016-05-01

Två lokaltågsvagnar av 1931 respektive 1940 års modell för pendeltågstrafik nära storstäderna.
Co13-vagnarna byggdes 1931 och försågs med dubbeldörrar på mitten av vagnen samt plattformar för att underlätta av- och påstigande av många människor på samma gång. Dessa vagnar var nitade som alla andra vagnar av 30-talstyp som levererades under årtiondet, men hade öppna plattformar istället för vestibuler som övriga vagnar hade. Den andra vagnen, Co6 var SJs första vagn med helsvetsad korg. Dessa började byggas 1940 och svetsad korg blev senare standard och karaktäriserade vagnarna som tillverkades under detta årtionde. Co6:orna försågs med stora vestibuler med dubbla dörrpar för att underlätta snabba resandeutbyten.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ personvagnar av 30-talsmodell

av: Sealpower, Robert Österman, Christian Dalin, MatsH, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-01

Paket med 11st nitade personvagnar av 30-talsmodell. 30-talsvagnar ursprungligen byggda av Sealpower, kungavagnen byggd för MSTS av Robert Österman, texturer gjorda av Christian Dalin, konverterad till Trainz av MatsH. Samtliga vagnar uppdaterade och färdigställda av LAn och Korvtiger.

Under 30-talet så hade plåttekniken utvecklats så pass långt att man kunde bygga vagnar helt i plåt vilket gjorde att vagnarna blev säkrare vid olyckor och lättare att underhålla än de tidigare trävagnarna. Många av de litteran som dessa vagnar har går att känna igen från teakvagnarna, då vagnarna hade väldigt liknande inredning. Man skiljde sedan vagnarna åt genom att trävagnarna fick ett underlittera a och plåtvagnarna ett underlittera b, eller d. Vagnarna i detta paket är ABo3a(Resturangvagn), Ao3(Kungavagnen), BCo7d, BCo11b, Bo5b, Co8c, Co8d, Co14, DFo3, DFo7 och F5. Vagnarna har texturer med märkning av 30 och 40-talstyp. I spelet har vagnarna de litteran som de hade vid leverans.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ personvagnar av 40-talsmodell

av: Robert Österman, Christian Dalin, MatsH, LAn, Bengan

Uppladdad 2016-04-24

Paket med 11st helsvetsade personvagnar av 40-talsmodell. Modeller byggda för MSTS av Robert Österman, texturer gjorda av Christian Dalin, konverterad till Trainz av MatsH uppdaterade av LAn och Bengan. Vagnarna är A3, A5, AB4, AB7, B3, B8, BF2, DF33, F4, Sv1 och WL2. Vagnarna har märkningar av 40, 50 och 70-talstyp och förstaklassavdelningarna har gul linjering längs taklisten vilket de fick 1956/1957. Vagnarna har även de litteran (utan boggienollan) som de fick vid litterareformen 1970.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ teakvagnspaket etapp I

av: Korvtiger, STW-Janne

Uppladdad 2016-03-23

Etapp I innehållande 6st boggiepersonvagnar på boggie modell -07 med teakpanel, ombyggda med vestibuler ca 1910-1940. Vagnarna är Ao4, ABo3a, BCo7a, BCo11a, Co4a och Co8a. Teaktexturerna är gjorda av STW-Janne. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ teakvagnspaket etapp II

av: Korvtiger, STW-Janne

Uppladdad 2016-03-23

Etapp II innehållande 6st boggiepersonvagnar på boggie modell -07 med teakpanel och öppna gavelplattformar ca 1910-1930. Vagnarna är Ao4, AFo1, BCo3, BCo5a, BCo6, DFo3/Do4. Teaktexturerna är gjorda av STW-Janne. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ teakvagnspaket etapp III

av: Korvtiger, STW-Janne

Uppladdad 2016-03-23

Etapp III innehållande 4st tvåaxliga personvagnar med teakpanel och öppna gavelplattformar ca 1910-1940. Vagnarna är C3d, C3e, C3g, CC2. Teaktexturerna är gjorda av STW-Janne. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ plåtvagnspaket etapp I

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Etapp I innehållande 8st boggiepersonvagnar på boggie modell -07 med plåtklädsel och ombyggda med vestibuler ca 1920-1940. Vagnarna är Ao1c, ABo3a (modell 1911), ACo3, Bo4a, BFo5, Co9a, Co11 och CFo5. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ plåtvagnspaket etapp II

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Etapp II innehållande 8st boggiepersonvagnar på boggie modell -91, med plåtklädsel och öppna gavelplattformar ca 1891-1940. Vagnarna är ABo1, Bo3, BCo1/BCo3, BFo1, Co1, Co5, CFo1 och DFo1. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage

SJ plåtvagnspaket etapp III

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Etapp III innehållande 5st tvåaxliga personvagnar med plåtklädsel ca 1901-1940. Vagnarna är BC3, C3a, C3b/C3c, C3d (modell 1911) och D3. Dokumentationsblad med vagnarnas historia medföljer.

Dependencies:
 • STL Source
 • Engineconfigs för vagnar
 • STL Laster och STL bagage