Svenska Tåg Laboratorierna

Spårnära

Här under spårnära kan du hitta alla strukturer som har någon koppling till järnvägen. Det kan vara allt från delar till lokstationer, till signalsystem, tavlor och vägskydd.

Vi vill också passa på att tipsa om detta Youtube-klipp av Raggarstickan som går igenom grunderna i hur man sätter upp signaler med 'mastrar' och synliga 'slavar' med STLs system, samt hur man använder STLs vägskydd: Youtube

STW luftledningspaket för TANE

av: STW, LAn, Korvtiger

Uppdaterad 2021-01-10, version 1.3 - Uppdaterad STW Icon för att fungera i TANE SP4 och TRS2019
Uppladdad 2016-05-30

STWs lufledningspaket ursprungligen byggt av STW-Tomas, uppdaterat till TANE av LAn och Korvtiger. Realistiskt luftledningspaket i 126 delar med linjestolpar, bryggstolpar, Morabryggor och fackverksbryggor. STWs urprungliga guide medföljer.

STW Plattformspaket för TANE

av: STW-Tomas, Korvtiger

Uppdaterad 2021-01-10, version 1.2 - Uppdaterad STW Icon för att fungera i TANE SP4 och TRS2019
Uppdaterad 2017-11-21 - Fix för fel i TANE SP2 HF1
Uppladdad 2016-05-30

STWs plattformspaket i 105 delar, ursprungligen gjort av STW-Tomas, uppdaterat för att fungera i TANE av Korvtiger. Består av både splines och sceneryobjekt som kan ställas in med olika typer av ramper, höjder, bredder osv. Innehåller plattformar med och utan varningslinjer. En kort guide medföljer.

Svenska Järnvägstavlor v2.2

av: LAn, Svenolov, STW, Blomsson, Korvtiger

Uppdaterad 2021-01-10, version 2.2 - Uppdaterad STW Icon för att fungera i TANE SP4 och TRS2019
Uppdaterad 2017-09-10, version 2.1.

Paket med ett 40-tal svenska järnvägstavlor, både av äldre och modernare slag. Många av tavlorna är ursprungligen gjorda av STW-Tomas. De har konverterats till STLs system och kompletterats av Svenolov och LAn, samt har fått uppdaterade och rättade texturer av Blomsson. Tavlorna kan enkelt placeras ut på spåret och därefter konfigureras och flyttas med hjälp av propertyrutan. Dokumentationsblad medföljer. Paketet är uppdaterat med nya tavlor i sammarbete med Blomsson för att korrekt motsvara verkligheten.

Detta paket innehåller bland annat:
- ATC-balis
- Bromsskor
- Kilometertavlor
- Elspärrstavlor
- Hastighetstavlor
- Ljudsignalstavlor
- Lutningstavlor
- Orienteringstavlor
- U-tavlor

Dependencies:
  • STL Source (v4.33.2)

Spårnära byggnader från BLJ

av: tanigardi

Uppladdad 2018-08-11

Femton stycken spårnära byggnader från BLJ - Byvalla-Långhyttans Järnväg. Innehåller tre lastkajer, en plattform, två godsmagasin, ett avträde, en magasinsbyggnad, ett fungerande vattentorn, ett ställverk, en signalbod, ett omlastningsmagasin med ramp och kaj, samt en plattformsskylt.

Svenska växelklot

av: LAn, STW

Uppdaterad 2018-02-24 - Två nya växelomläggare med lås.
Uppladdad 2016-04-03

12 stycken svenska växelklot för normalspår och smalspår vidareutvecklade av LAn från STWs växelklot. Växelkloten har en vikt som är gul/röd-målad. Den gula sidan skall peka uppåt när växeln ligger i sitt normalläge(där normalläget oftast väljs som rakspår).

Kolbrygga

av: Lenfas, Korvtiger

Uppdaterad 2017-10-29, version 2.

Animerad kolbygga som industri som lastar tenderar eller lok med kol. Baserad på en ritning ur Kungliga Jänrvägsstyrelsens Banläran (1916). Modellen byggd av Lenfas. Färdigställd, animerad och scriptad av Korvtiger.

STL Modernt vägskydd, vädrat

av: Ekankal, Svenolov, STW-MatsS, JohanV(JVS)

Uppdaterat 2017-08-20 Saknade kuids tillagda.

Repaint av Ekankal på STL-X vägskyddet och STWs passiva vägskyddsdelar. Paketet innehåller vädrade varianter på fällbom, krysstavla, skyddsportal, övergång och JohanVs vägskyddsignaler.

Dependencies:
  • STL Source

STW Verktygspaket

av: STW-Tomas, Korvtiger

Uppladdad 2017-01-29

Paket med verktyg för banbygge. Innehåller bland annat moderna lastprofiler, normalsektioner, och verktyg för spåravstånd, platformsavstånd och luftledningsplacering. Skapade av STW-Tomas, uppdaterade till TANE av Korvtiger.

GSJ Plattformar

av: LAn

Uppladdad 2016-12-17

Paket med 15 olika plattformar baserade på bilder från GSJ. Innehåller stenkantade grusplattformar av olika bredder, samt ett par olika smala träplattformar. Paketet innehåller dessutom en passagerarindustri.

STL ModCat - lättanvända luftledningar

av: LAn

Uppladdad 2016-12-17

Paket med lättanvända luftledningar som splines med standardavstånd för ett till fem spår. Dessa är är tänkta att vara enklare att använda än STWs avancerade luftledningspaket. Består av 27 splines och ett verktyg för att förenkla utplacering. En manual ingår.

Svenska växeldriv

av: LAn

Uppladdad 2016-12-17

Paket med moderna svenska växeldriv. Består av flera delar vilka gör det det möjligt att bygga ihop växeldriv med valfritt antal motorer för olika typer av höghastighetsväxlar.

Tunnlar och skärningar

av: LAn

Uppladdad 2016-10-01

Paket i 86 delar med olika tunnlar och skärningar som splines. Innehåller enkel skärning, dubbel skärning, samt tunnlar för enkel eller dubbelspår med 8 olika marktexturer.

Nynäsbanan generisk gångbro

av: LAn

Uppladdad 2016-07-22

Paket med 20 delar som kan byggas ihop till olika typer av gångbroar över järnvägen. Modellen är baserad på den gångbro som fanns över hållplatsen Vega på Nynäsbanan.

GSJ lokstallar och vändskivor

av: LAn

Uppladdad 2016-06-25

Två lokstall från GSJ, Göteborg-Särö Järnväg. Lokstallen stod i Särö och Slottsskogen. Medföljer gör även två vändskivor. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Dependencies:

Litet lokstall

av: Curtis Reid, normhart, LAn

Uppladdad 2016-06-25

Litet lokstall passande för ettt smalspårigt lok. Byggt av Curtis Reid och uppdaterat och repaintat av LAn. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Dependencies:

Herrljunga, generiskt lokstall

av: LAn, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-06-25

Generiskt lokstall baserat på Herrljungas lokstall. Innehåller två delar för att bygga ett eget lokstall, ett färdigbyggt lokstall, samt en vändskiva. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Limhamns lokstall

av: LAn

Uppladdad 2016-06-25

Limhamns lokstall

STL Äldre vägskydd (+ rörlig bro demo)

av: Korvtiger, Svenolov

Uppladdad 2016-06-24

Detta paket innehåller delar till äldre vägskydd, kompatibelt med det STLs svenska signalsystem. Systemet fungerar både tillsammans med den äldre och den moderna signaleringsprincipen och kan blandas med delarna i det moderna vägskyddspaketet. Mesherna är gjorda av Korvtiger och scriptning har framförallt gjorts av Svenolov. En guide medföljer som visar hur vägskydd såg ut förr i tiden och som beskriver hur man skapar vägskydd i Trainz.

Detta paket innehåller bland annat:
- Linstyrd fällbom
- Kryssmärken med och utan blinkande gasljus
- Vägsignalskärm
- Grind
- En demoversion på en rörlig bro
- Exempelbana med rörliga broar

Dependencies:
  • STL Source
  • Äldre signalsäkerhetspaket

STL Luftledningsprylar, transformatorer m.m.

av: STW, LAn, Korvtiger

Uppladdad 2016-05-31

Uppdaterade grejer till STWs luftledningspaket.
Paketet innehåller:
- Stolpar med sugtransformatorer, två varianter
- Stolpar med hjälp för placering av ledningar
- Luftledning och återledning gjorda i 3D (enbart en av varianterna)

Dependencies:
  • STW luftledningspaket för TANE

STL Perrongpaket

av: LAn

Uppladdad 2016-05-29

Paket med perronger i 70 delar. Innehåller perronger med 2, 3, 4, 7 och 8 meters bredd med sand eller asfaltsbeläggning. Även med heldragen eller zick-zack linjer för att markera kanten på plattformen.

Vändskivor för 1435mm, 891mm och 600mm spårvidd

av: Korvtiger, LAn

Uppladdad 2016-04-24

Paket med 9 stycken vändskivor för olika spårvidder.

Paketet innehåller:
- 20m, 15m, 12m och 7m vändskiva för 1435mm spårvidd
- 12m och 7m vändskiva för 891mm spårvidd
- 7m och 4.5m vändskiva för 600mm spårvidd

Svensk modern stoppbock

av: LAn

Uppladdad 2016-04-23

Modern svensk stoppbock för normalspår. Flera val av texturer och extra detaljer, så som betongklump och röd stopplykta finnes.

Stationsdetaljer, vevapparater, blomboxar och väntbänkar

av: LAn

Uppladdad 2016-04-23

Detaljer för stationer. Vevapparat med 5 respektive 10 vevar, en blombox samt en bänk för väntande passagerare.

Svenska stoppbockar

av: LAn, STW

Uppladdad 2016-04-16

Svensk stoppbock för normalspår och smalspår med 600mm, 891mm och 1067mm spårvidd.

Äldre signalsäkerhetspaket

av: Korvtiger, Svenolov, LAn

Uppdaterad 2016-04-30, namngivningsbeskrivning rättad

Äldre signalsäkerhetspaket med semaforer och andra saker runtomkring. Innehåller även en tjock dokumentation för hur man använder säkerhetspaketet och hur man bygger äldre banor i största allmänhet.

Paketet innehåller följande:
- Semaforer, en, två, trevingade
- T-semafor
- Skivförsignal
- Spårspärrar, 1435 och 891mm spårvidd
- Spårspärrslyktor
- Växellyktor
- Hinderpålar, äldre och moderna varianter
- Vevapparat
- Äldre U-tavla och orienteringstavla
- Normalsektion 1435 och 891mm spårvidd
- Två exempelbanor för demonstrering av semaforernas uppsättning och användning
- 47 sidor läsning om äldre järnvägsbyggande, varav 22 sidor behandlar säkerhet

Dependencies:
  • STL Source

Äldre ljussignaler

av: JohanV(JVS), Svenolov, LAn

Uppladdad 2016-03-23

Ljussignaler av den äldre typen som används inom den äldre signaleringsprincipen. Dessa ljussignaler är kompatibla med semaforerna i Korvtigers signalsäkerhetspaket, men kan inte användas tillsammans med de moderna ljussignalerna. Signalerna fungerar enligt samma princip som semaforerna, så det rekommenderas att man läser dokumentationen som medföljder dessa. Signalerna är gjorda av JohanV, men är omarbetade till det äldre utseendet av LAn och Svenolov.

Dependencies:
  • STL Source

Moderna ljussignaler

av: JohanV(JVS), Svenolov

Uppladdad 2016-03-23

Ljussignaler av den moderna typen som används idag. Dessa ljussignaler kan inte användas tillsammans med semaforerna i Korvtigers signalsäkerhetspaket eller det äldre ljussignalpaketet.

Dependencies:
  • STL Source

STL Modernt vägskydd

av: Svenolov, STW-MatsS, JohanV(JVS)

Uppladdad 2016-03-23

Detta paket innehåller delarna till ett modernt vägskydd, kompatibelt med det STLs svenska signalsystem. Systemet är en modernisering av STWs gamla vägskydd. Mesherna är från STW-MatsS vägskydd och vägskyddssignalerna är gjorda av JohanV (JVS). En Quick Start Guide medföljer för att man snabbt ska komma igång med att skapa egna vägskydd..

Detta paket innehåller bland annat:
- Bomanläggning
- Kryssmärken
- Vägsignaler
- Vägförsignaler
- Rälsöverfart
- Skyddsportal

Dependencies:
  • STL Source

SJ vattenkastare

av: Korvtiger

Uppladdad 2016-03-23

Vattenkastare (även kallad vattenhäst eller vattenkran) av SJs standardmodell, byggd efter ritning från Banläran (1916).

Vattenkastaren är animerad och finns i två varianter med spåret på höger respektive vänster sida.