Svenska Tåg Laboratorierna

Scenery - allmänt

Här kan du hitta allmäna scenerysaker så som byggnader av alla dess slag, växtlighet och annat som inte är direkt kopplat till järnvägen men som ändå är ett måste på en bana.

Byggnader från WNJ

av: LAn

Uppdaterad 2017-11-22 - Fix för fel i TANE SP2 HF1
Uppladdad 2017-03-23

Femton stycken byggnader ifrån den fiktiva järnvägen WNJ, Westergötland-Nerikes Jernvägar. Paketet innehåller Café Göken, Kvarstads Järnvägshotell (Tillhållet), tre godsmagasin, Läckö slott, Nya Läsk Fabriken, Ockhults vattentorn, Slöj Detaljer, Upsiöö masugn, tre västgötastugor, en runsten och en staty av Antung.

STW Plattformspaket för TANE

av: STW-Tomas, Korvtiger

Uppdaterad 2017-11-21 - Fix för fel i TANE SP2 HF1
Uppladdad 2016-05-30

STWs plattformspaket i 105 delar, ursprungligen gjort av STW-Tomas, uppdaterat för att fungera i TANE av Korvtiger. Består av både splines och sceneryobjekt som kan ställas in med olika typer av ramper, höjder, bredder osv. Innehåller plattformar med och utan varningslinjer. En kort guide medföljer.

Landshövdingehus

av: LAn

Uppladdad 2017-10-14

Landshövdingens hus från Göteborg i fyra olika målningar.

Byggnader från GSJ

av: LAn

Uppladdad 2017-09-08

Sexton stycken byggnader ifrån GSJ, Göteborg-Särö Järnväg. Paketet innehåller flera varianter på banvaktarstugor, ett godsmagasin, kiosker och mindre byggnader, en norrlandsplog samt Annedalskyrkan i Göteborg.

Dodge Brothers och Mack, 1920-tals lastbilar

av: Pencil42, Bengan

Uppladdad 2017-08-20

En par Dodge Brothers lastbilar och en Mack AC från 1923 med Forsviks bruks märkning och postbilsmärkning. Alla målningarna är påhittade. Bilarna är ursprungligen gjorda av Pencil42, med repaints av Bengan.

Lantbrukssaker

av: LAn, Stewart Holborn, René Steinkamp

Uppladdad 2017-06-02

Ett paket med olika äldre lantbruksföremål, flera hästar, människor, redskap och en traktor. Många av föremålen kan modifieras från property-rutan. Hästarna byggda av Stewart Holborn, traktorn och vagnen av René Steinkamp, båda uppdaterade av LAn. Resterande saker byggda av LAn.

Elskåp och transformatorer

av: Tomas (STW), LAn, Bengan

Uppladdad 2017-05-26

Ett paket med 17 stycken elskåp och 4 marktransformatorer med olika texturer. Några av elskåpen är ursprungligen byggda av STW, vissa med nya texturer av Bengan, andra är nybyggda av LAn.

Byggnader av STW-Fredrik

av: Fredrik (STW), Bengan

Uppladdad 2017-03-24

Tio byggnader gjorda av Fredrik på STW, uppdaterade till TANE av Bengan. Paketet innehåller fyra små stugor, tre lanthus och tre lador.

Hus av STW-Janne

av: Janne (STW), Bengan

Uppladdad 2017-03-24

Paket med ett 58 hus i olika färgvariationer av Janne på STW, uppdaterade till TANE av Bengan. Paketet innehåller bland annat moderna enplanshus och parhus, samt äldre trähus och en del trädgårdstillbehör.

Byggnader av STW-Magnus

av: Magnus (STW), Bengan

Uppladdad 2017-03-24

Paket med ett 45 olika byggnader av Magnus på STW, uppdaterade till TANE av Bengan. Paketet innehåller bland annat radhus, lägenhetshus, en väderkvarn, tre stationshus och Anga kyrka.

Föremål av STW-Tomas

av: Tomas (STW), Bengan

Uppladdad 2017-03-24

Paket med ett femtiotal småprylar byggda av Tomas på STW, uppdaterade till TANE av Bengan. Paketet innehåller bland annat postlådor, låga plattformar, torvcontainrar med tillbehör, tidtabellstavlor och hållplatsskyltar för SL och moderna stationstavlor.

Byggnader från Linköping

av: PandaLasse, LAn

Uppladdad 2017-03-23

Ett paket med landmärken från Linköping. Paketet innehåller domkyrkan, stadshuset, biblioteket, slottet, Linghallen och det gamla vattentornet. Modellerna är byggda av PandaLasse från SketchUps 3D Warehouse och är konverterade till Trainz av LAn.

Två telefonkiosker

av: LAn

Uppladdad 2017-03-07

Två modernare telefonkiosker från 1950-1970-tal i orange och blå färgsättning med ljuseffekter.

Gammal telefonkiosk

av: LAn

Uppladdad 2017-02-12

Tre varianter på en gammal telefonkiosk med ljud och ljus.

Byggnader från Forsviks bruk

av: LAn, Korvtiger

Uppladdad 2017-01-18

Paket med industribyggnader i 1800/1900-talsstil från Forsviks bruk i Västergötland. Bland byggnaderna återfinns bland annat det välkända träsliperiet, en kvarn, och flera mekaniska verkstäder. Innehåller 11 byggnader, ett vattenrör som spline samt en kuliss med en lastbil av 1937 års modell. Byggnaderna gjorda av LAn och uppmätta av Korvtiger.

GSJ Plattformar

av: LAn

Uppladdad 2016-12-17

Paket med 15 olika plattformar baserade på bilder från GSJ. Innehåller stenkantade grusplattformar av olika bredder, samt ett par olika smala träplattformar. Paketet innehåller dessutom en passagerarindustri.

Svenska industifastigheter

av: Ekankal

Uppladdad 2016-12-17

Paket med en industrifastighet i 3 olika varianter byggd och texturerad av Ekankal.

SAAB och Volvobilar som produkter

av: Bear, LAn, Bengan

Uppladdad 2016-10-16

Paket med 11 bilprodukter som kan lastas på vagnar. Innehåller diverse produkter med SAAB och Volvobilar, bland annat SAAB 95, Volvo Amazon, Duett och PV. Bilarna är byggda av Bear, uppdaterade av LAn och repaintade av Bengan.

Tunnlar och skärningar

av: LAn

Uppladdad 2016-10-01

Paket i 86 delar med olika tunnlar och skärningar som splines. Innehåller enkel skärning, dubbel skärning, samt tunnlar för enkel eller dubbelspår med 8 olika marktexturer.

Nynäsbanan generisk gångbro

av: LAn

Uppladdad 2016-07-22

Paket med 20 delar som kan byggas ihop till olika typer av gångbroar över järnvägen. Modellen är baserad på den gångbro som fanns över hållplatsen Vega på Nynäsbanan.

Volvo PV 56

av: Jay Hollands, LAn

Uppladdad 2016-07-04

Volvo PV-bilar ursprungligen byggda av Jay Hollands, modifierade av LAn. Innehåller vanlig privatbil, ambulans, begravningsbil, pilosbil och taxi med flera olika texturer och extraval.

GSJ lokstallar och vändskivor

av: LAn

Uppladdad 2016-06-25

Två lokstall från GSJ, Göteborg-Särö Järnväg. Lokstallen stod i Särö och Slottsskogen. Medföljer gör även två vändskivor. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Dependencies:

Litet lokstall

av: Curtis Reid, normhart, LAn

Uppladdad 2016-06-25

Litet lokstall passande för ettt smalspårigt lok. Byggt av Curtis Reid och uppdaterat och repaintat av LAn. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Dependencies:

Herrljunga, generiskt lokstall

av: LAn, Svenolov, Korvtiger

Uppladdad 2016-06-25

Generiskt lokstall baserat på Herrljungas lokstall. Innehåller två delar för att bygga ett eget lokstall, ett färdigbyggt lokstall, samt en vändskiva. Dörrarna på lokstallet är scriptade att öppnas när ett lok närmar sig.

Limhamns lokstall

av: LAn

Uppladdad 2016-06-25

Limhamns lokstall

STL Perrongpaket

av: LAn

Uppladdad 2016-05-29

Paket med perronger i 70 delar. Innehåller perronger med 2, 3, 4, 7 och 8 meters bredd med sand eller asfaltsbeläggning. Även med heldragen eller zick-zack linjer för att markera kanten på plattformen.

Telegrafstolpar

av: LAn

Uppladdad 2016-04-24

Telegrafstolpspaket med 4, 8, 16, 24 och 32 trådar, samt övergångselement och stolpstöd.

Stationsdetaljer, vevapparater, blomboxar och väntbänkar

av: LAn

Uppladdad 2016-04-23

Detaljer för stationer. Vevapparat med 5 respektive 10 vevar, en blombox samt en bänk för väntande passagerare.

Svenska skogsdungar

av: LAn

Uppladdad 2016-03-23

Skogsdungar ca 100x50 m, flyttblock och blommor ca 20x10 m. Totalt 25 olika assets som är fritt rörliga och blandbara.