Svenska Tåg Laboratorierna

Hur man installerar assets i TANE och TRS2019

Här förljer en kort beskrivning över hur man installerar saker från denna sida i TANE eller TRS2019. Proceduren är liknande i tidigare versioner av Trainz, men namn i menyer kan skilja sig.

Kuider och assets

Allting i Trainz är en asset. Det kan vara ett lok, en vagn, en byggnad, men också delar till lok, så som hjul, hytter eller motorljud. Det kan också vara abstraktare saker som ett scriptbibliotek med programkod som tillför funktionalitet till Trainz, eller motordata som beskriver hur ett lok fysikaliskt beter sig på spåret.

Alla assets har en kuid som är en unik identifierare för asseten. Varje liten del i simulatorn har alltså sitt helt unika id som kan användas för att referera till den. Så en vagn kan till exempel tala om vilka hjul den har genom att den anger vilken kuid som hjulen har. På detta sättet kan samma hjul användas till flera vagnar, utan att det behöver finnas identiska kopior av dem i varje vagn.

Kuiderna kan se ut på två sätt, antingen som <kuid:67375:100>, eller som <kuid2:67375:100:1>. De ser ganska lika ut, men de skiljer sig åt genom att den andra av dem, den som heter kuid2, har ett versionsnummer sist, i detta fallet med versionsnummer 1. Den första saknar versionsnummer och räknas då som version 0. Så båda dessa kuider hänvisar till samma asset, men till olika versioner av den. TANE/TRS2019 kommer dock automatisk att ta hand om versionerna av assets, så om vagnen vill ha ett par hjul av version 2, men den installerade versionen av hjul-asseten är 3 så kommer TANE/TRS2019 att använda den senaste versionen som är installerad. Men om hjulen bara finns i version 1 så kommer spelet säga att de saknas, eftersom versionen som finns är lägre än den som vagnen kräver.

Utöver versionsnumret består kuiderna av två andra delar. Den första delen, i detta fallet 67375 är author-id, alltså ett unikt id för skaparen av asseten. Just detta id är LAn:s id, vilket därför kan ses på många assets här på sidan. Den andra delen, i exemplet 100 är assetens id. Så första delen identifierar skaparen, LAn och den andra delen identifierar vilken av LAns assets det gäller, i exemplet 100.

Installera

De paket du laddar ned från denna sida kan vara av två olika typer. Dels .cdp-filer och dels komprimerade mappar, det vill säga .zip-filer innehållande bland annat .cdp-filer men även dokumentation. Cdp-filerna är paket som kan innehålla en eller flera assets och dessa är enkla att installera. Börja med att starta TANE/TRS2019 så att du kommer till den första menyn, men tryck inte på "Start Trainz", utan välj "Manage Content". Nu kommer ett program som heter Content Manager (ofta förkortat CM) startas. Detta program använder man för att hålla ordning på de assets som är installerade i TANEs/TRS2019s databas.

För att installera drar du nu .cdp-filerna till CM så kommer de att installeras. Därefter ska det bara vara att starta spelet så ska sakerna finnas där! Om de inte finns där, kontrollera att det inte saknas assets vilket beskrivs närmare under nästa rubrik. Har du redan spelet igång ska det bara vara att öppna CM vid sidan om spelet och installera grejer, så ska de dyka upp direkt i spelet, helt automatiskt.

Missing dependencies

När du installerat en cdp-fil så bör du kolla att den inte har några missing dependencies, alltså att den är beroende av någon annan asset som saknas. Det är ju till exempel lite svårt att ha ett lok som saknar sina hjul. På hemsidan så finns det listat vid varje paket vilka andra paket som krävs för att det ska fungera. Kontrollera att dessa är installerade först. För att se om en asset har några missing dependencies så måste vi först leta reda på de nyinstallerade assetsen i CM. Välj filtret Today i CM så kommer alla assets som du installerat idag att visas i listan. Om allt är som det ska så visas alla assets med svart text och statusen Modified. Om det saknas dependencies kommer asseten visas med röd text och statusen vara just Missing dependencies.

För att kolla vilken/vilka asset som saknas så högerklicka på den röda asseten i listan och välj: List dependencies. Ett nytt fönster kommer att dyka upp och visa alla assets som den felaktiga asseten behöver för att fungera. Leta reda på de som är markerade med ljusgrått med namnet <Unknown asset>, det är dessa som saknas. I listan kan man även se om det är dependencies som är inte fungerar eller som är av för gammal version.

Använd sedan Kuid-listan här på STLs hemsida för att söka rätt på den/de saknade kuiderna.

Open for editing

Vissa cdp-filer som du laddar ned härifrån sidan kommer att innehålla samma assets, vilket kommer att betyda att du kommer att installera en assets som redan är installerad i databasen. Typiskt exempel på en sådan asset kan vara de röda slutljusen som följer med flera lok och vagnar. Samma sak gäller om du installerar en uppdatering av ett gamalt föremål. I vissa fall kommer versionsnumret på kuiden att var höjt och TANE/TRS2019 kommer då att installera den nya versionen brevid den gamla. I det fallet är det inget problem, då spelet alltid väljer den senaste versionen i databasen. Men det kan hända att kuid-versionen är densamma, men asseten ändå är uppdaterad och är lite annorlunda. Vad händer då?

Det som händer när CM upptäcker att en asset du försöker installera redan finns installerad med exakt samma kuid-nummer och kuid-version, är att den makerar denna asset som Open for edit, vilket kan ses på att dess status är just Open for edit. Detta innebär att asseten är ändrad men inte är sparad i databasen. Den gamla versionen av asseten ligger fortfarande kvar i databasen och är den som kommer användas tills vidare. Nu finns det två val. Antingen kan man spara de nya ändringarna, alltså den nyinstallerade varianten och skriva över den gamla versionen i databasen. Eller så kan man kasta bort ändringarna och behålla den gamla versionen i databasen. Om du håller på att skriva över en asset med exakt samma version av asseten bara från ett annat paket, kommer det naturligtvis inte spela någon roll vad du väljer, resultatet blir det samma.

När du valt vad du vill göra, markera den/de assets du vill spara/återställa, högerklicka och välj Submit Edits för att spara ändringarna och skriva över den gamla versionen, eller Revert Unsubmitted Edits för att behålla den gamla versionen och kasta bort ändringarna. Är du osäker, skriv över den gamla versionen.

För att lista alla assets som är Open for edit, kan du välja filtret som heter just Open for editing. Notera att assets inte kommer att dyka upp under Today-filtret före dess att de blivit Submittade, så ta för vana att kolla under Open for editing efter du installerat saker.

Obsolete assets

Som tidigare nämnt så går det att installera samma assets med olika kuid-versioner vid sidan av varandra, men den senaste versionen kommer alltid att användas. I de fallen kan man ta bort den gamla versionen av kuiden, så behöver inte den ta upp plats i databasen. Assets som det finns nyare versioner installerade av markeras i listan som Modified, Obsolete och dessa kan man helt enkelt ta bort genom att högerklicka och välja Delete.